Mechanika i doświadczenie:
Od każdego przyrządu wymaga się,
by stworzony był na podstawie doświadczenia.
Leonardo Da Vinci

Turbina Szkicownik Kartka świąteczna Żółty rower

machina

pojazd

urządzenie

przyrząd

maszyna

instrument

ekran

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow