Mechanika i doświadczenie:
Od każdego przyrządu wymaga się,
by stworzony był na podstawie doświadczenia.
Leonardo Da Vinci

A.GARNEK,UTOPIA PRAKTYCZNA (2)-kopia

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow